Medi-Cal

Komputerowe badanie stóp

Zawsze wykonujemy komplet badań komputerowych:

Podoscan 2D Foot Cad to komputerowy podoskop do oceny podeszwowej strony stóp. Zaawansowane narzędzie do cyfrowej analizy śladów podeszwy.

W tym samym czasie można przeprowadzić automatyczne bądź manualne pomiary kątów i osi, identyfikowanie i oznakowanie bezpośrednio na zdjęciu pacjenta stopy punktów spustowych.

Urządzenie pracuje w oparciu o rozwiniętą metodę podoskopową. Oprócz dokładnej odbitki (plantokonturogramu, wraz z obserwacją sfer nośnych) uzyskujemy informacje o przestrzennym, ukształtowaniu wysklepienia stopy.

Pozwala to na rzetelną ocenę stanu funkcjonalnego stopy. Obraz na ekranie komputera może być obserwowany, dzięki czemu można łatwiej wnioskować o przyczynach istniejących stanów chorobowych.

Na platformie FreeMED możemy wykonać badania:
  • statyczne rozkładu nacisku
  • dynamiczne rozkładu nacisku
  • równowagi (posturograficzne)
  • ćwiczenia z biofeedbackiem dla pacjenta