Medi-Cal

Informacje dla pacjentów

Kod NFZ

Nazwa wyrobu medycznego

Osoba uprawniona do wystawiania zlecenia

Limit Finansowania

Wysokość udziału własnego pacjenta

Ilość sztuk

 Kryteria przyznawania

Okres użytkowania

P.090

Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

0,80zł za sztukę

0,00%

180

Schorzenia wymagające odsysania górnych dróg oddechowych

Raz na miesiąc

P.094

Cewniki zewnętrzne

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

4 zł za sztukę

30,00%

30

Choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych na prącie

Raz na miesiąc

P.095

Cewniki urologiczne do 4 sztuk lub w równowartości ich kosztu cewnik silikonowy

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

4 zł za sztukę

30,00%

4

Choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego

Raz na miesiąc

P.096

Cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie lub zamiennie cewniki jednorazowe urologiczne niepowlekane do 180 sztuk miesięcznie

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

5,35 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych urologicznych hydrofilowych gotowych do użycia

0,80 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych urologicznych niepowlekanych

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

 

 

pacjenci do ukończenia 18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego, z dysfunkcją neurogenną pęcherza moczowego lub nietrzymaniem moczu, lub zatrzymaniem moczu,

 

pacjenci powyżej 18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego

Raz na miesiąc

P.097

Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

6,50 zł za sztukę

0,00%

12

choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych;

Raz na miesiąc

P.098

Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny 

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

120,00 zł

0,00%

12

nefrostomia (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk)

Raz na miesiąc

 

 

 

 

 

 

P.099I

Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny:

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

400,00 zł

0,00%

90

Ileostomia (stomia na jelicie cienkim)

Raz na miesiąc

 

 

 

 

 

 

 

 

P.099K

Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny:

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

300,00 zł

0,00%

90

Kolostomia (stomia na jelicie grubym)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raz na miesiąc

P.099U

Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

480,00 zł

0,00%

90

Urostomia (stomia na układzie moczowym)

Raz na miesiąc

P.100

Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

1,70 zł za sztukę w przypadku pieluchomajtek, pieluchy anatomicznej, majtek chłonnych

————————

 1 zł za sztukę w przypadku wkładu anatomicznego, podkładu (minimalna chłonność 250 ml

30%

90

choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych; powikłania po leczeniu chorób nowotworowych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ramach lp. 101

 

 

 

Raz na miesiąc

P.101

Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie, lub zamiennie majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie, lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie, lub zamiennie wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

1,70 zł za sztukę w przypadku pieluchomajtek, pieluchy anatomicznej, majtek chłonnych

1 zł za sztukę w przypadku wkładu anatomicznego, podkładu (minimalna chłonność 250 ml

 

30%

90

neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z kryteriów: – głębokie upośledzenie umysłowe, – zespoły otępienne o różnej etiologii, – wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, – wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, – jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, – jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego

Raz na miesiąc

P.106

Pończocha kikutowa – po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy do 12 sztuk

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

220,00 zł

0,00%

12

amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy

Raz na rok

P.107

Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia do 12 sztuk

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

240,00 zł

0,00%

12

amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia

Raz na rok

 

P.108

Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda do 12 sztuk

 

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

240,00 zł

0,00%

12

amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda

Raz na rok

P.116

Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

500,00 zł

30,00%

1

paraplegia; tetraplegia; inne choroby wymagające stałego użytkowania poduszki przeciwodleżynowej

Raz na 2 lata

P.117

Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

400,00 zł

30,00%

1

paraplegia; tetraplegia; inne trwałe choroby wymagające stałego przebywania w łóżku

Raz na 3 lata

P.118

Kula łokciowa ze stopniową regulacją

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

30,00 zł

30,00%

2

trwała dysfunkcja chodu

Raz na 3 lata

P.119

Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

140,00 zł

30,00%

2

trwała dysfunkcja chodu i zaburzenia czynności chwytnej ręki

 

 

Raz na 3 lata

P.120

Kula pachowa

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

40,00 zł

30,00%

2

trwała dysfunkcja chodu

Raz na 3 lata

P.121

Trójnóg albo czwórnóg

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

75,00 zł

30,00%

1

trwała dysfunkcja chodu

Raz na 3 lata

P.122

Laska dla niewidomych (biała)

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

100,00 zł

0,00%

1

osoby niewidome i niedowidzące

Raz na 6 miesięcy

P.123

Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

 

240,00 zł

30,00%

1

trwała dysfunkcja chodu

Raz na 5 lat

P.127

Wózek inwalidzki ręczny

Lekarz POZ

Felczer

Lekarz specjalista

600,00 zł

0,00%

1

trwałe ograniczenie samodzielnego chodzenia

Raz na 5 lat

P.092

Proteza piersi

Lekarz POZ

lekarz specjalista

280,00 zl

0,00%

1

Operacyjne leczenie nowotworów piersi, wady rozwojowe,urazy

Raz na 2 lata